Ольга Бережна

Кандидатка технічних наук, доцент Запорізького національного університету. Освітня спікерка модулю "Металургія"
Ольга Бережна

У 2002 році закінчила з відзнакою Запорізьку державну інженерну академію та здобула кваліфікацію інженера-металурга. З 2005 р. працювала асистентом на кафедрі металургії кольорових металів, а з 2011 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри металургії.

В 2012 році успішно захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Луцького національного технічного університету на тему «Селективне карбідоутворення при силіціюванні вуглець-вуглецевих композиційних матеріалів металургійного призначення». В 2014 році присвоєно вчене звання доцента.

У 2019 року приймала участь та проходила стажування у міжнародному проекті «European Integration in Education, Science and Culture».

Коло наукових інтересів: моделювання властивостей, експериментальне визначення характеристик і розробка наукових основ технології і виробництва вуглепластиків, карбонізованих, піроущільнених і силіційованих композиційних матеріалів на основі вуглецю, кисневої і безкисневої кераміки, високотемпературних, триботехнічних і хемостійких композитів, ливарне виробництво чавуну, виробництво карбіду кремнію.

Автор близько 230 наукових праць в тому числі 3 монографії та 2 патенти.

Є відповідальним виконавцем наукових робіт які виконуються в спеціалізованій науково-виробничій лабораторії матеріалознавства високотемпературних композиційних матеріалів при Запорізькому національному університеті.

2