Перевозчикова Ольга Леонідівна

1 грудня 1947 – 7 жовтня 2011

Розробила асинхронний недетермінований дискретний перетворювач, покладений в основу діалогової системи управління спеціалізованими пакетами прикладних програм (ДІСУСППП). Розробила та дослідила клас алгебро-граматичних моделей подання знань про предметну область, які допускають динамічне планування обчислень і широкий спектр образно-графічних засобів підтримки інтерфейсу користувача. Під її керівництвом розроблено низку термінологічних державних стандартів з програмування, які вперше зафіксували сучасні норми україномовної ІТ-лексики. Є авторкою „Англо-українського тлумачного словника з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування”, у двох виданнях якого охоплено понад 14 тисяч ІТ-термінів.

Авторка портрету: Анна Сарвіра