Реєстрація

Ми дуже раді, що ти вирішила долучитися до проєкту STEM is FEM!

Пройшовши реєстрацію на цій сторінці, ти отримаєш доступ до усіх майбутніх конкурсів нашого проекту. 

Зверни увагу, що для реєстрації необхідно обов’язково заповнити усі поля. 

Якщо ти неповнолітня, то реєстрацію ти маєш пройти із батьками. Тому запропонуй комусь із твоїх батьків чи опікунів доєднатися до тебе перед тим, як продовжити заповнювати дані на цій сторінці. 

У формі нижче знаходяться два юридичні тексти. Це Договір оферти, який зазначає усі правила, за якими проходить конкурс на нашому сайті. І згода на обробку персональних даних, які ми запитаємо в анкеті нижче. 

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ 

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОРГАНІЗАЦІЇ КОНКУРСУ 

Цей Договір публічної оферти про надання послуг з організації конкурсу встановлює умови та порядок надання безоплатних послуг з організації та проведення конкурсу на цьому сайті http://stemisfem.org/ (далі за текстом – «Сайт»), та є публічною офертою проекту STEM is FEM, для невизначеного кола осіб, у розумінні ст.ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, укласти Договір публічної оферти про надання послуг з організації конкурсу (надалі за текстом  – «Договір») на нижчевикладених умовах:

1.ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ВЕБ-САЙТ (САЙТ) – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою http://stemisfem.org/, яка є основним джерелом інформування Замовника та/або Отримувача Послуг про конкурси проекту  STEM is FEM.

ВИКОНАВЕЦЬ (або ПРОЕКТ) – проект STEM is FEM, інформацію про який Ви можете знайти за посиланням http://stemisfem.org/pro-proekt.

ЗАМОВНИК (а у випадку якщо отримувач послуг неповнолітній його БАТЬКО/МАТИ/ОПІКУН/ПІКЛУВАЛЬНИК) – будь-яка дієздатна фізична особа, яка акцептувала цей Договір в своїх інтересахчи інтересах дитини.

ОТРИМУВАЧ ПОСЛУГИ (або ДИТИНА/ або УЧАСНИК КОНКУРСУ) – ЗАМОВНИК, або його неповнолітня дитина, яка має намір взяти участь в будь-якому з конкурсів, який проводиться/ проводитиметься Виконавцем на Сайті.

СТОРОНИ – ВИКОНАВЕЦЬ та ЗАМОВНИК при спільному згадуванні.

ДОГОВІР – цей Договір публічної оферти про надання послуг з організації Конкурсу з усіма доповненнями та змінами, що розміщені на Сайті або які укладені між Виконавцем та Замовником у письмовій формі.

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА – пропозиція Виконавця, адресована невизначеному колу фізичних осіб щодо укладення цього Договору на визначених в ньому умовах.

ПРОПОЗИЦІЯ – комплекс послуг з організації та проведення конкурсів на Сайті, учасником одного або декількох з яких є Отримувач послуг.

АКЦЕПТ – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов публічної оферти цього Договору. Акцепт відбувається виключно вибору опції «Приймаю умови цієї Публічної оферти» в кінці тексту цього Договору в інтересах дитини Замовника.

ПОСЛУГИ – комплекс безоплатних послуг, які надаються Виконавцем Отримувачеві послуг на умовах, в спосіб та у порядку, що регламентуються цим Договором, а у випадках, не передбачених ним – іншими договірними зобов’язаннями, взятими на себе Сторонами, та/ або діючим законодавством України.

КОНКУРС – змагання необмеженої кількості отримувачів послуг, яке відбувається шляхом проходження конкурсного завдання на відповідну тематику на Сайті.

КОНКУРСНЕ ЗАВДАННЯ – завдання для учасників конкурсу певної тематики, що складається з певної кількості профільних питань (як відкритих, так і закритих), яке стане доступним у розділі “Конкурс” на Сайті після акцепту Замовником цієї  публічної оферти та закінчення процесу реєстрації на Сайті.

ОСВІТНІЙ МОДУЛЬ – дводенний захід, який щоразу проводиться Виконавцем в місті Києві та на який запрошується 30 (тридцять) учасників конкурсу, які найкраще впоралися з конкурсним завданням.

УГОДИ – Згода на обробку персональних даних, Анкета, Договір про надання послуг з організації участі дитини у заході та інші угоди, викладені та обов’язкові для заповнення/ прийняття Замовником на Сайті або додатково укладені Сторонами у письмовій формі.

АНКЕТА – документ із відкритими запитаннями до Отримувача послуг, доступ до якої Замовник та Отримувач послуг отримують після акцепту Замовником цієї публічної оферти та після надання Замовником своєї згоди на обробку персональних даних (своїх та дитини). Анкета має бути заповнена Отримувачем послуг в присутності Замовника. Анкета містить ряд запитань до Отримувача послуг, які не впливають на результати конкурсів на Сайті, в яких Отримувач послуг братиме участь.

2.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, та Замовником, з іншої сторони, та таким, що покладає на сторони юридичні зобов'язання, передбачені цим Договором, з моменту Акцепту Замовником цієї публічної оферти.

2.2. Акцептуючи умови публічної оферти цього Договору, Замовник підтверджує, що володіє необхідною правоздатністю та повноваженнями для прийняття цього Договору, здатний виконувати умови цього Договору та нести відповідальність за порушення його умов, ознайомився з умовами цього Договору в повному обсязі та приймає всі його умови в повному обсязі без будь-яких вилучень чи обмежень, згоден і зобов’язується дотримуватись умов цього Договору.

2.3. Всі відносини, що виникають у зв’язку із цим Договором, регулюються чинним законодавством України, якщо інше прямо не вказано у самому Договорі.

2.4. Акцептуючи умови публічної оферти цього Договору Замовник надає Виконавцю безумовну згоду на відправлення йому повідомлень, а також додаткової інформації про Сайт, його сервіси та функції на електронну адресу, вказану в Анкеті, доступ для заповнення якої буде надано Замовнику та Отримувачу послуг після акцепту Замовником цієї публічної оферти.

2.5. Замовник усвідомлює й погоджується з тим, що Виконавець має право обмежувати доступ Замовника та/ або Отримувача послуг до всього Сайту або його частин, на розсуд Виконавця, або у зв’язку із проведенням технічних робіт на Сайті.

2.6. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень та умов цього Договору, всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору, та всіх Угод.

3.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується на безоплатній основі надати Отримувачеві послуг комплекс послуг із організації участі Отримувача послуг у конкурсах на різноманітні тематики проекту STEM IS FEM, що проводитимуться Виконавцем на Сайті та на умовах і в порядку, визначених цим Договором, а Замовник офіційно заявляє про своє погодження на участь Отримувача послуг (своєї дитини) у вказаних конкурсах на будь-яку тематику, які проводитимуться Виконавцем на Сайті. Діями, що свідчать про згоду Замовника на участь Дитини у конкурсах на Сайті, є Акцепт Замовником умов публічної оферти цього Договору.

3.2. Послуги надаються на підставі цього Договору, а участь Отримувача послуг безпосередньо у освітньому модулі, до якого Отримувача послуг буде запрошено у випадку успішного проходження ним першого етапу конкурсу, відбуватиметься на підставі додатково укладеного між Замовником та Виконавцем Договору про надання послуг з організації участі дитини у заході.

3.3. Надання послуг Виконавцем за цим Договором здійснюється у відповідності з нормами чиннного законодавства України та домовленостями Сторін. Виконавець за потреби, на власний розсуд, може залучати для надання послуг за цим Договором третіх осіб.

3.4. Місцем надання Послуг вважається місцезнаходження Виконавця (Україна, м. Київ).

4.ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ.

ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ

4.1 Правила надання та отримання Послуг (проведення Конкурсу) викладені нижче та додатково - на сторінці Сайту за посиланням http://stemisfem.org/user/register та є невід’ємними додатками цього Договору. Всі питання, що виникають у Замовника в процесі отримання Послуг, Замовник може з’ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними  на Сайті.

4.2. Після акцепту цієї публічної оферти Замовником, Замовник отримує можливість ознайомитися зі Згодою на обробку персональних даних (своїх та Отримувача послуг). Після надання своєї Згоди на обробку персональних даних (своїх та Отримувача послуг) Замовник та Отримувач послуг отримують доступ до Анкети, яка має бути заповнена Отримувачем послуг в присутності Замовника. Анкета містить ряд запитань до Отримувача послуг, які не впливають на результати конкурсів на Сайті, в яких Отримувач послуг братиме участь. Відповіді на запитання, поставлені в Анкеті, не оцінюються, але мають бути обов’язково надані (без заповнення Анкети Отримувач послуг не буде допущений до участі в конкурсах Сайту). Окрім того, невід’ємною частиною Анкети є заповнення граф про контактні дані Отримувача даних (електронна адреса та мобільний телефон). Окрім того, Замовник та Отримувач даних повинні будуть вказати в анкеті пароль для входу в особистий кабінет Отримувача послуг. Заповнення Анкети прирівнюється до реєстрації на Сайті. Після закінчення процесу реєстрації на Сайті Отримувач послуг повинен ввійти під своїм логіном та паролем в особистий кабінет, після чого Отримувачу послуг буде наданий доступ до питань відповідного конкурсу.

4.3. Умови та правила проведення Конкурсу проекту STEM IS FEM (однакові для всіх конкурсів Сайту незалежно від тематики):

 • У конкурсі можуть брати участь громадянки України жіночої статі, що не вступили до вищого навчального закладу та навчаються в середньому закладі освіти (в середній загальноосвітній школі/ спеціалізованій школі/ гімназії/ колегіумі/ ліцеї тощо) на території України.
 • Вікові обмеження Отримувача послуг відсутні.
 • Учасник конкурсу не має права повторно проходити реєстрацію на Сайті. Один Учасник конкурсу може мати лише один особистий кабінет та має право пройти певне конкурсне завдання тільки один раз. Виконавець відслідковує всі повторні реєстрації учасників конкурсу на Сайті. У випадку виявлення Виконавцем декількох реєстрацій (особистих кабінетів), що здійснені/ зареєстровані одним і тим самим Учасником конкурсу, на Сайті, усі залишені ним відповіді (через будь-який з існуючих особистих кабінетів) на конкурсне завдання не оцінюються, а такий Учасник конкурсу втрачає можливість повторної участі в поточному Конкурсі та у всіх майбутніх конкурсах, що проводитимуться на Сайті.
 • Кожен конкурс проводиться шляхом проведення тематичного опитування на тему відповідного навчального модулю. Конкурсне завдання (опитування) може містити як відкриті, так і закриті запитання. Тестові питання кожного відповідного конкурсу будуть доступні щоразу у розділі “Конкурс” на Сайті.
 • Виконавець має право залучати до оцінювання відповідей участників конкурсів третіх осіб на власний розсуд. Виконавець залишає за собою право на суб’єктивне оцінювання результатів всіх та будь-якого з конкурсів Сайту. Таким чином, результат кожного з конкурсів сайту визначається на власний розсуд Виконавця та залучених ним фахівців, а Замовник та/ або Отримувач послуг не мають права оскаржувати рішення Виконавця щодо результатів будь-якого з конкурсів.
 • Виконавець у будь-якому випадку надсилає Дитині правильні відповіді конкурсного завдання та повідомляє про її результати участі у відповідному Конкурсі (не залежно від того, чи успішно дитиною пройдено перший етап Конкурсу) шляхом направлення електронного листа на електронну адресу, вказану у анкеті.
 • Результатом успішного проходження першого етапу конкурсу завжди є запрошення Отримувача послуг (Дитини) на відповідний освітній модуль до міста Києва.
 • Результат перемоги (Приз) в останньому етапі конкурсу кожного разу може бути різним і оголошуватиметься Виконавцем щоразу додатково на Сайті.
 • Освітні модулі щоразу відбуватимуться в місті Києві і, якщо Отримувач послуг не проживає у столиці, то прийняттям цієї Публічної оферти Замовник підтверджує свою згоду на приїзд Отримувача послуг (дитини Замовника) на освітній дводенний модуль в місті Києві, у випадку успішного проходження Отримувачем послуг відповідного Конкурсу на Сайті та отримання запрошення від Виконавця на участь у відповідному освітньому модулі.
 • У випадку участі надмірної кількості дітей у певному конкурсі, Виконавець залишає за собою право провести додатковий етап Конкурсу для визначення 30 (тридцяти) учасників Конкурсу, яких буде запрошено на відповідний освітній модуль до міста Києва.
 • Надати відповіді на кожне конкурсне завдання  можна тільки один раз.
 • Час роботи над конкурсними завданнями обмежений. Точний час, відведений для виконання кожного конкурсного завдання, буде вказаний у особистому кабінеті Отримувача послуг безпосередньо перед виконанням конкурсного завдання.

5.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. ВИКОНАВЕЦЬ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

 • своєчасно, якісно і у повному обсязі надати послуги, передбачені цим Договором та Угодами;
 • надати Замовнику інформацію та документи, що стосуються результату та процесу надання послуг за допомогою засобів телефонного, поштового, електронного зв’язку;
 • інформувати Замовника про будь-які обставини, що перешкоджають або можуть перешкоджати якісному своєчасному чи повному наданню послуг відповідно до Договору;
 • повідомляти Замовника на його вимогу про хід надання послуг за Договором усно або засобами електронної пошти, або в інший обумовувлений Сторонами спосіб;
 • після своєчасного отримання Виконавцем 2 (двох) екземплярів оригіналу Договору про надання послуг з організації участі дитини у відповідному заході, підписаних Замовником, (у разі успішного проходження відповідного конкурсу дитиною та отримання на електронну адресу запрошення дитини на відповідний освітній модуль до міста Києва) підписати Договір про надання послуг з організації участі дитини у відповідному заході зі сторони Виконавця та направити 1 екземпляр оригіналу такого Договору Замовнику на адресу для листування, вказану Замовником в реквізитах відповідного Договору про надання послуг з організації участі дитини у заході.

       5.2. ВИКОНАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО:

 • відмовитися від надання послуг у разі неналежного виконання Замовником своїх зобов’язань за цим Договором;
 • призупинити надання Послуг за цим Договором без застосування до Виконавця будь-якого виду відповідальності у зв’язку із обставинами, узгодженими положеннями цього Договору;
 • використовувати адресу електронної пошти, надану Замовником та Отримувачем послуг при заповненні Анкети, для направлення організаційних листів та/або повідомлень, узгоджених цим Договором, а також – для повідомлення новин проекту та повідомлення про оголошення нових конкурсів Сайту;
 • Залучати до надання послуг за цим Договором третіх осіб.

5.3. ЗАМОВНИК ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

 • за вимогою Виконавця надати необхідну інформацію та документи, що необхідні для надання послуг;
 • сприяти Виконавцю у виконанні ним своїх обов'язків за цим Договором;

       - у випадку успішного проходження дитиною конкурсу та запрошення дитини до міста Києва на освітній модуль, забезпечити  прибуття дитини до міста Києва на освітній модуль за адресою, передбаченою відповідною програмою заходу, яка буде додатково надана Замовнику до дати проведення відповідного освітнього модулю. У відношенні дитини, яка проживає у м. Києві, - забезпечити прибуття дитини на освітній модуль за адресою та у час, визначений відповідною програмою заходу, та дотримання розкладу програми, за виключенням проживання;

 • належним чином прийняти послуги Виконавця за цим Договором;
 • дотримуватись діючого законодавства України, умов даного Договору та Угод;
 • забезпечити необхідний документообмін із Виконавцем;
 • заповнити інформацію у Згоді на обробку персональних даних на Сайті та надати Згоду на обробку персональних даних (своїх та дитини);

           - у випадку успішного проходження дитиною Замовника відповідного конкурсу, Виконавець направляє Замовнику на електронну адресу, вказану у Анкеті, запрошення на відповідний освітній модуль до міста Києва та текст Договору про надання послуг з організації участі дитини у заході, який має бути роздрукований в 2 (двох) екземплярах та підписаний Замовником. Замовник повинен відправити на поштову адресу Виконавця, вказану в такому Договорі, обидва екземпляри Договору, таким чином, щоб Виконавець отримав оригінал підписаного Замовником договору принаймні за 2 (дві) доби до дати проведення відповідного освітнього модулю. Участь Дитини у відповідному освітньому модулі буде можливою лише при наявності у Виконавця 2 (двох) екземплярів підписаного Замовником договору за 2 (дві) доби до дати проведення відповідного освітнього модулю. 

5.4. ЗАМОВНИК МАЄ ПРАВО:

 • Отримувати додаткову інформацію про послуги, що надаються Виконавцем.

6. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ-ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

6.1. Послуги надаються Отримувачеві послуг на безоплатній основі.

6.2. Всі витрати на надання послуг в обсязі, визначеному в цьому Договорі та Угодах, несе Виконавець.

7.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність, відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Виконавець не несе жодної відповідальності за ненадання або неналежне надання послуг за цим Договором Отримувачу послуг за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та/ або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).

7.3. Акцептуючи умови публічної оферти цього Договору Замовник підтверджує свою згоду на участь Дитини Замовника в конкурсах, що проводяться/ проводитимуться на Сайті.

7.4. Замовник самостійно несе відповідальність за будь-які його дії або бездіяльність, які безпосередньо чи опосередковано завдали шкоди чи збитків будь-яким третім особам, або за будь-які його дії або бездіяльність, що є порушенням чинного законодавства України.

7.5. Замовник самостійно несе відповідальність за достовірність вказаних на цьому Сайті своїх персональних даних або персональних даних Дитини.

8.ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Будь-які спірні питання, які можуть виникнути щодо даного Договору, або у зв’язку з його виконанням Виконавець та Замовник вирішують шляхом проведення переговорів та виключно за наявності письмової заяви Замовника, що передана засобами поштового зв’язку. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим.

8.2.У випадку, якщо згоди по спірним питанням шляхом переговорів не може бути досягнуто, ці питання підлягають вирішенню у судовому порядку згідно з чинним законодавством України за місцезнаходженням Виконавця.

9.УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

9.1. Сторони дійшли згоди, що будь-яка інформація, яка стала відома іншій Стороні внаслідок виконання умов цього Договору, яка згідно законодавства України відноситься до конфіденційною та(або) комерційної таємниці  не може розголошуватись ніяким чином без письмової згоди іншої Сторони. Дана умова діє як під час строку дії Договору так і протягом необмеженого часу після завершення строку дії Договору.

9.2. Сторони підтверджують розуміння того, що за порушення умов конфіденційності вони можуть бути притягнені до відповідальності у відповідності з діючим законодавством України.

10.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

10.1. Цей  Договір вступає в силу з моменту його акцепту Замовником та діє до остаточного виконання Сторонами своїх зобов’язань по Договору.

10.2. Цей Договір може бути розірваний до моменту закінчення його дії в односторонньому порядку Виконавцем, на власний розсуд.  

10.3. Цей Договір може бути розірваний до моменту закінчення його дії в односторонньому порядку Замовником, лише у разі відсутності з його боку будь-яких порушень умов цього Договору шляхом направлення відповідного письмового запиту на електронну адресу Виконавця, вказану у Розділі «Контакти» Сайту.

11.ІНШІ УМОВИ

11.1. У цьому Договорі викладено всі умови, погоджені між Сторонами стосовно його предмета і він заміщує собою всі попередні договори, заяви та будь-якого характеру домовленості між Сторонами щодо його предмета.

11.2. Договір в будь-який час може бути змінений і/або доповнений Виконавцем в односторонньому порядку без попереднього і/або подальшого повідомлення Замовника. Зміни в Договір будуть опубліковані із зазначенням дати останнього оновлення. Замовник вважається повідомленим про внесені до Договору зміни та/або доповнення з моменту опублікування цих змін на Сайті.

11.3. Недійсність, незаконність або непридатність для звернення до виконання будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсності, або не впливає на подальшу юридичну силу будь-яких інших положень цього Договору.

11.4. Приймаючи умови цієї Публічної оферти, Замовник зобов’язується надати Згоду на обробку своїх персональних даних та персональних даних дитини на цьому Сайті, доступ до якої буде надано Замовнику після прийняття акцепту цієї публічної оферти.

11.5. Прийняття умов цієї публічної оферти Замовником як одним з батьків/ опікунів/ піклувальників Дитини сприймається Виконавцем як прийняття умов цієї публічної оферти кожним з наявних у Дитини батьків/ опікунів/ піклувальників.

11.6. Умови цього Договору та публічної оферти, викладеної в ньому, Замовнику повністю зрозумілі, і Замовник приймає їх в повному обсязі.

 

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

(надалі за текстом – «Згода»)

На підставі акцептованого на цьому Сайті Договору публічної оферти про надання послуг з організації конкурсу, я (БАТЬКО/ МАТИ/ ОПІКУН/ ПІКЛУВАЛЬНИК) надаю свою згоду на обробку своїх персональних даних та персональних даних моєї дитини  (надалі за текстом - «ОТРИМУВАЧ» або «ДИТИНА») вказаних нами в цій Згоді та в інших Угодах Сайту та/ або інших угодах, додатково письмово укладених між нами та Виконавцем, та вказаних дитиною в Анкеті, для цілей, вказаних у пункті 3 цієї Згоди, та на умовах, викладених в ній.

Також заявляю та підтверджую, що погоджуюся на обробку моїх персональних даних як батька/матері/опікуна/піклувальника та персональних даних Дитини, що будуть надані нами та/або дитиною у подальшому на Сайті, на умовах, викладених в цій Згоді.

1.    Терміни.

«Проект» (або «Виконавець», або «Організатор») – освітній проект STEM is FEM, метою якого є популяризація STEM-спеціальностей серед дівчат, інформація про який знаходиться на Сайті. 

«Сайт» – офіційний сайт Проекту http://stemisfem.org/.

«Захід» – освітній модуль, який щоразу за результатами першого етапу конкурсу проводиться Виконавцем в місті Києві, та на який запрошується 30 (тридцять) учасників конкурсу, які найкраще впоралися з відповідним конкурсним завданням.

Володілець персональних даних  –  це Організатор.

Розпорядники  персональних даних – треті особи, залучені Організатором до реалізації проекту, для чого їм надано Організатором право обробляти персональні дані батьків та дитини від імені Володільця персональних даних, в тому числі, але не виключно, представники засобів масової інформації та установи, де дитина буде проживати та харчуватися в період проведення Заходу  та/ або інші особи, які будуть залучені Організатором до реалізації програми проекту, в якій дитина братиме участь.

Всі інші терміни, які вживаються у цій Згоді, та визначення яких відсутнє у цьому розділі, вживаються у значенні, вказаному у Договорі публічної оферти, акцептованої нами на Сайті.

2. У випадку, якщо ця згода з будь-яких причин надана одним з батьків/опікунів/піклувальників, то той з них, який надав згоду, заявляє, що усі інші з батьки/опікуни/піклувальники також не заперечують проти обробки персональних даних дитини для цілей, вказаних у цій Згоді. Організатор не несе жодної відповідальності за ненадання Згоди на обробку персональних даних другим з батьків/опікунів/піклувальників та сприймає згоду одного з батьків/опікунів/піклувальників на обробку персональних даних, як згоду обох батьків/опікунів/піклувальників.

Ми підтверджуємо, що надаємо згоду на обробку своїх персональних даних та персональних даних Дитини на весь час існування Проекту.

3.  Персональні дані збираються та обробляються Володільцем та розпорядниками персональних даних з наступною метою:

·  для забезпечення участі Дитини у конкурсах, що проводяться на Сайті;

·  для реалізації програми Проекту у подальшому у відношенні Дитини;

·  для  забезпечення участі Дитини у Заході;

·  для здійснення інформаційної розсилки про результати конкурсів, нові конкурси, новини проекту тощо;

·  для оголошення результатів конкурсів Проекту;

·  для забезпечення можливості розповісти про успіхи дитини як учасника проекту на Сайті;

·  для опису проекту та результатів конкурсів Проекту у ЗМІ;

·  для недопущення заповнення дитиною анкети для участі у конкретному конкурсі більше, ніж один раз;

·  для визначення кількості киян та жителів інших населених пунктів (з метою визначення потрібної кількості транспортних квитків та місць для проживання під час проведення Заходу);

·  для доставки оригіналів документів, що мають відношення до участі Дитини у конкурсах та Заході;

·  для створення групи учасниць конкурсів Проекту у соціальних мережах.

4.    Для реалізації вищевказаної мети Організатор збирає, зберігає та обробляє наступні персональні дані:

1)   Дитини:

а) прізвище, ім’я, по-батькові;

б) дата народження;

в) місто/ селище/ смт проживання;

г) назва освітнього закладу та класу навчання;

д) електронна адреса;

е) номер мобільного телефону;

є) пароль доступу до особистого кабінету дитини на Сайті;

ж) акаунт у соціальній мережі.

2) Батьків/опікунів/піклувальників:

а) прізвище, ім’я, по-батькові;

б) адреса листування; 

Для реалізації вказаних вище цілей персональні дані дитини та/ або батьків/опікунів/піклувальників можуть бути передані представникам засобів масової інформації та установам, де дитина буде проживати та харчуватися в період проведення заходів та/ або іншим особам, які будуть залучені до реалізації програми Проекту, в якій дитина братиме участь.

5.         Ми також підтверджуємо, що ознайомлені з такими своїми правами у відношенні своїх персональних даних та персональних даних нашої дитини:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних шляхом направлення відповідного листа на наступну електронну адресу Організатора: stemisfem@gmail.com;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має правові наслідки.

6. Ми також заявляємо та підтверджуємо:

·   що дозволяємо зберігати та обробляти наші персональні дані та персональні дані дитини для участі дитини у всіх та будь-яких конкурсах та заходах Проекту;

·   що дозволяємо Організатору розміщувати фото нашої дитини, зроблені під час заходів Проекту, на Сайті та у засобах масової інформації;

·  що повністю ознайомилися  з текстом цієї згоди, всі положення якої нам повністю зрозумілі та надаємо Організатору згоду на обробку наших персональних даних та персональних даних нашої дитини в обсязі, визначеному цією Згодою.

Електронна адреса. Ця ж адреса буде твоїм логіном для доступу на сайт і участі у конкурсах. На цю ж адресу ми відправимо тобі твої результати після завершення конкурсу. Тому не забувай перевіряти її.
Продублюй адресу своєї електронної пошти, вона стане логіном для твого доступу на сайт і участі у конкурсах.
Вкажіть пароль для нового облікового запису в обох полях.
Так, як вони указани в паспорті/свідоцтві про народження

Дата народження учасниці конкурсу

так, як вони указани в паспорті/свідоцтві про народження
Це потрібно для подальшої комунікації в проєкті.
Чи думала ти вже про освіту після школи? До якого ВНЗ хочеш вступити і на яку спеціальність?
Чи займаєшся ти позашкільною науковою діяльністю? Якщо так, якою? (конкурси, олімпіади, МАН тощо). Розкажи про свої здобутки та перемоги.
Чи належиш ти до якоїсь вразливої групи населення?
ПІБ батька/матері/опікуна/піклувальника учасниці конкурсу, які дали згоду на її участь і заповнюють форму із нею, в разі, якщо учасниця неповнолітня