Ольга Башинська

Кандидатка технічних наук, інженерка-програмістка. Галузева спікерка модулю "Робототехніка і інженерія"
Ольга Башинська

Закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю "Будівництво та цивільна інженерія". Отримала звання кандидата технічних наук, захистивши дисертацію на тему: "Створення розрахункових моделей будівельних конструкцій при врахуванні реологічних властивостей залізобетону" за спеціальністю "Будівельні конструкції, будівлі та споруди".

Працює інженером-програмістом в організації ТОВ "ЛІРА-САПР", яка займається розробкою програмного забезпечення для інженерів-будівельників. Займалася розробкою програм для розрахунку будівельних конструкцій на вогнестійкість, а також, розрахунку міцності та стійкості кам'яних та армокам'яних конструкцій.

Паралельно працює викладачем в Національному авіаційному університеті на кафедрі "Комп'ютерних технологій у будівнитцві", викладає дисципліни "Опір матеріалів" та "Механіка твердого деформівного тіла".

2